BESTUUR

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. 

 • Voorzitter:

 • Penningmeester:

 • Ledenadministratie:

 • Wedstrijdsecretariaat:

 • Materiaal beheer:

 • Algemeen lid: 

Feitze van der Heide

Laura Tuin
Hanneke Gebbink
Anique Mennink
Carlijn Brouwer
Yara Schipper

TECHNISCHE COMMISSIE

De TC regelt de indeling van de teams en trainers en de zaalindeling. Ze houden hierbij de niveau's van de spelers, persoonlijke wensen en logische doorstroom naar hogere teams goed in de gaten. 

 • Dames/jeugd

 • Dames/jeugd

 • Dames/jeugd

 • CMV

Renate Baas​
Jeanice Courtz
Evelien Petter
Eva Hof

WEDSTRIJDCOMMISSIE

De WC roostert de scheidsrechters en tellers in voor de wedstrijden. Ook motiveren zij de leden om scheidsrechter te worden, organiseren zij de jaarlijkse scheidsrechterscursus en verzorgen zij de communicatie met NeVoBo rondom de wedstrijden. 

 • Wedstrijdsecretaris:

 • Planner:

 • Scheidsrechterscoördinator:

Anique Mennink
Dominique Mecklenfeld
Marije Mennink

COMMUNICATIECOMMISSIE

De communicatiecommissie zorgt voor verbinding tussen de leden en betrokkenheid met de vereniging. Dit doen zij door actuele informatie op de website, de Facebookpagina en Instagram pagina van Set Up en in de nieuwsbrief (mail) te delen.  

 • Marith Kampinga

 • Anique Mennink

ACTIVITEITENCOMMISSIE

De AC zorgt ervoor dat er jaarlijks leuke activiteiten worden georganiseerd. We hopen dat iedereen binnen de vereniging elkaar beter leert kennen door elkaar te ontmoeten op de verschillende activiteiten. 

 • Rachel Courtz

 • Mabel Docter

 • Naomi Baas

 • Esmée Baas

 • Sharlie van der Heide

KANTINECOMMISSIE

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor de planning van de keuken- en bardienst, werven hier vrijwilligers voor en zorgen dat de kantine elke thuiswedstrijd geopend is voor wat te eten of te drinken. 

 • Ineke Hof

 • Agnes Mennink

CMV COMMISSIE

De CMV commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen rondom de mini's, zoals bijvoorbeeld de twee thuistoernooien van de mini's elk jaar.

Eva Hof
Esmée Baas

Naomi Baas
Sharlie van der Heide

 • Mini coördinator:

 • Minitoernooi:

 • Minitoernooi:

 • Minitoernooi:

RECLAMEBORDENCOMMISSIE

De reclamenbordencommissie zorgt voor alle reclameborden in sporthal De Balk, hiervoor benaderen zij bedrijven in en rond Balkbrug. Ze zorgen hierbij voor een belangrijke financiële ondersteuning voor onze vereniging. 

 • Agnes Mennink

 • Klara Weertjes

VRIJWILLIGE SCHEIDSRECHTERS

 • Bram Beverwijk

 • Bert Koonstra

 • Femmy v/d Bend

Mail voor vragen naar vvsetup@outlook.com